Viewer
X
Välj Språk: Help with translating!
Hide/Show
En webbsida kan vara allt från en enkel sida med text och kanske några bilder till flera sidor ihopbundna med en meny eller en sida där man kan logga in och modifiera innehållet dynamiskt!

Nedan hittar du några olika typer av system från enkla till komplicarade. Läs beskrivningarna för att komma fram till vart din behovsnivå ligger! Om du är osäker, vill ha mer information eller har andra frågor är det bara att kontakta mig!
Example1
Simple - Statisk
Den enklaste webbsidan med en meny och några sidor som kan innehålla vad som hellst.
Simple - Simple Dynamisk
En enkel webbsida med några sidor med innehåll som kan redigeras enkelt.
Simple - Avancerad Dynamisk
En enkel webbsida med en meny och några sidor med innehåll som kan redigeras enkelt. Sidor kan läggas till och tas bort enkelt.
Complex - Statisk
En webbsida med ett expanderande menysystem där fler sidor får plats, t.ex. en för varje anställd.
Complex - Enkel Dynamisk
En webbsida med ett expanderande menysystem där fler sidor får plats, t.ex. en för varje anställd. Sidorna kan enkelt redigeras men sidor kan inte läggas till eller tas bort.
Complex - Advancerad Dynamisk
En webbsida med ett expanderande menysystem där fler sidor får plats, t.ex. en för varje anställd. Sidorna kan enkelt redigeras, läggas till och tas bort.